KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI


Savunma Sektöründe faaliyet gösteren Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye ve dünya da marka olmayı amaçlamıştır.
 
Bu amaca ulaşmak için,

• İş ahlakı, güven ve doğruluk anlayışını benimsemiş,
• Gelişen Kalite Yönetim standartları şartlarına uyan, takip eden, çevre ve topluma saygılı
• Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan,
• Müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlayan,
• Personel yetkinliğini en üst seviyeye çıkaran,
• Tedarikçilerini Kalite Sisteminin değişmez bir parçası olarak gören,
• Konusunda müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve rekabetçi ürünler üretmektir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm çalışanların katılımı ile üretimde sürekli iyileştirmeyi sağlayarak bir dünya şirketi olmaktır.ETİK DEĞERLER  

• DÜRÜSTLÜK, DOGRULUK VE ŞEFFAFLIK: Kuruluşumuz faaliyet ve etki alanı içindeki tüm davranışlarında, dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini gözetir.
• MÜŞTERİ ODAKLILIK: Kuruluşumuz müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, faaliyetlerinin müşterilerimizin üzerinde olumlu etki yaratmasını amaçlar. Ayrıca için kalite ve teslimat performanslarımızı en üst düzeyde tutarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar.
• MÜKEMMELLİK: Kuruluşumuz etik ilkelere ve kanunlara uygun ve performans odaklı çalışarak mükemmelliği yakalamaya çalışır.
• SORUMLULUK: Kuruluşumuz tüm ürün ve hizmetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini takip eder ve tüm paydaşlarına karşı bu doğrultuda sorumlu olduğunun farkındadır.
• SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Kuruluşumuz bugünün neslinin ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeden karşılanması gerektiğinin bilincindedir.
• SAYGI: Kuruluşumuz çalışanlarının, paydaşlarının ve rakiplerinin her türlü haklarına ve itibarlarına saygı duymaktadır.
• ADALET: Kuruluşumuz çalışanlarına, paydaşlarına ve rakiplerine karşı adil davranacağını ve her türlü ayrımcılıktan kaçınacağını taahhüt eder.
Yukarı